Formularz kontaktowy

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub do wypełnienia poniższego formularza.

G1 elektryczne

Eksploatacja + dozór.
Szkolenie zawiera zagadnienia z zakresu: sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.

G2 energetyczne

Eksploatacja + dozór.
Kursy dotyczą zagadnień związanych z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi.

G3 gazowe

Eksploatacja + dozór.
Uprawnienia dla gazowników i ciepłowników z zakresu: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz.