Luty / Marzec 2018 - szkolenia SEP G1, G2, G3

Katowice

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

32 271 35 64

Warszawa

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

22 535 37 10

Zabrze

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

32 271 35 64

Gdynia

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

58 743 20 24

Kraków

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

12 311 06 62

Łódź

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

42 942 21 44

Poznań

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

61 668 25 77

Wrocław

 • 21-02-2018
 • 28-02-2018
 • 07-03-2018
 • 14-03-2018

71 757 54 66

Opole

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 07-03-2018
 • 14-03-2018

77 544 41 20

Białystok

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

85 877 71 92

Płock

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

24 368 45 56

Toruń

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

56 656 60 68

Częstochowa

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

34 373 52 98

Olsztyn

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

89 650 27 88

Bielsko-Biała

 • 22-02-2018
 • 01-03-2018
 • 08-03-2018
 • 15-03-2018

33 486 67 06

Lublin

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

81 440 50 31


Zielona Góra

 • 22-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

502 900 900

Szczecin

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

601 900 900

Rzeszów

 • 23-02-2018
 • 02-03-2018
 • 09-03-2018
 • 16-03-2018

502 900 900

Kielce

 • 21-02-2018
 • 28-02-2018
 • 07-03-2018
 • 14-03-2018

601 900 900


Formularz zgłoszeniowy

G1 elektryczne

Eksploatacja + dozór.
Szkolenie zawiera zagadnienia z zakresu: sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.

G2 energetyczne

Eksploatacja + dozór.
Kursy dotyczą zagadnień związanych z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi.

G3 gazowe

Eksploatacja + dozór.
Uprawnienia dla gazowników i ciepłowników z zakresu: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz.